TraditioneleChinese geneeswijzen

 

Dry Needling

dryneedling dry needling acupunctuur

Steeds meer patiënten hebben hun eerste kennismaking met acupunctuurnaalden bij een kinesitherapeut en/of osteopaat die pijnlijke punten in spieren wel even meeneemt in de behandeling. Wellicht zelfs zonder dat men er als patiënt om gevraagd heeft of er op voorbereid was.

Men noemt de behandeling van pijnpunten ook wel triggerpuntacupunctuur, myofasciale behandeling of intramusculaire stimulatie (IMS).

Bij Dry Needling kan het gevoel erg intens zijn, vaak heftiger dan het naaldgevoel van ‘gewone’ acupunctuur. Men kan ook zweterig worden of licht onwel, als de behandeling erg heftig is. Een pijnlijk en strak gevoel in de spier kan 1-2 dagen aanhouden.

Pijnlijke punten in de spieren noemt men in de Chinese geneeskunde Ah-shi punten. Ah-shi betekent, vrij vertaald: ‘daar is het, daar doet het pijn!’
Het behandelen van Ah-shi punten is een techniek die van oudsher tot het domein van de acupunctuur behoort en door acupuncturisten wordt toegepast.

Een klassiek opgeleide acupuncturist kijkt niet alleen naar de pijnpunten, maar beoordeelt tevens uw algemene energie. Daardoor kan hij inschatten of een triggerpuntbehandeling of Dry Needling verantwoord is en zal kiezen voor een zachtere techniek en ondersteuning van uw energie.

Kinesitherapeuten en osteopaten hebben niet de veel langere , meer gedegen opleiding genoten om veilig met naalden te kunnen werken. (3 jaar versus enkele dagen)

Aan de erkende / geregistreerde acupuncturist worden  hoge opleidingseisen gesteld, terwijl er geen opleidingsnormen zijn vastgesteld voor de andere groep Dry-Needling-beoefenaars. De kwaliteit van deze behandelaars is voor wat betreft Dry-Needling onduidelijk.

Een goede behandeling van pijnklachten omvat veel meer als het simpelweg aanprikken van triggerpoints, oftewel ashipoints.

Regelgeving.

Een kinesitherapeut mag geen terugbetaling voorzien binnen  het domein van de kinesitherapie: "K.B. 18.12.2002" (in werking 1.1.2003) § 6. De in § 4 bedoelde technieken verantwoorden een verzekeringstegemoetkoming binnen de volgende perken, 1,°zijn met name uitgesloten : acupunctuurverstrekkingen

Kamer Osteopathie/2012/advies K-5,09/10/2012,  pagina 3, + Paritaire Commissie/2014/ ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie 5, 09/01/2014, pagina 2 

Niet toegelaten technische handelingen.  De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden.

De beroepsvereniging Axxon (kinesitherapeuten) stelt: De uitoefening van dry-needling op voorschrift behoort momenteel niet tot het arsenaal van behandelingsmodaliteiten van de kinesitherapeut en wordt in geen geval als een kinesitherapeutische acte omschreven binnen het bestaande wettelijke beroepskader.

Voor de behandeling van pijnpunten met acupunctuurnaalden bent u alléén bij een goed opgeleide acupuncturist aan het juiste adres.

Hij/zij alléén doet dit op verantwoorde en veilige wijze en met oog voor meer dan die punten alleen.